Surf On Mobile
  • Great Jaipur Blog
  • Forum
  • Join Us
  • Facebook
  • Twitter
  • Bookmark and Share
Make Great Jaipur Home Page
Great Jaipur Hotels
Home >> Intresting Zone >> Bharat Ratna Awardees

Bharat Ratna Awardees

 

Bharat Ratna Awardees

Bharat Ratna Awardees
Bookmark and Share
S.No. Name Field Year State
1 Pandit Bhimsen Gururaj Joshi Arts 2008 Karnataka
2. Kumari Lata Dinanath Mangeshkar Arts 2001 Maharashtra
3. Late. Ustad Bismillah Khan Arts 2001 Uttar Pradesh
4. Prof. Amartya Sen Literature & Education 1999 United Kingdom
5. Lokpriya Gopinath (posth.) Bordoloi Public Affairs 1999 Assam
6. Loknayak Jayprakash (Posth.) Narayan Public Affairs 1999 Bihar
7. Pandit Ravi Shankar Arts 1999 United States
8. Shri Chidambaram Subramaniam Public Affairs 1998 Tamil Nadu
9. Smt. M.S. Subbulakshmi Arts 1998 Tamil Nadu
10. Shri (Dr.) A.P.J. Abdul Kalam Science & Engineering 1997 Delhi
11. Smt. Aruna Asaf (Posth.) Ali Public Affairs 1997 Delhi
12. Shri Gulzari Lal (Shri) Nanda Public Affairs 1997 Gujarat
13. Shri Jehangir Ratanji Dadabhai Tata Trade & Industry 1992 Maharashtra
14. Shri Maulana Abul Kalam Azad Public Affairs 1992 West Bengal
15. Shri Satyajit Ray Arts 1992 West Bengal
16. Shri Morarji Ranchhodji Desai Public Affairs 1991 Gujarat
17. Shri Rajiv Gandhi Public Affairs 1991 Delhi
18. Sardar Vallabhbhai Patel Public Affairs 1991 Gujarat
19. Dr. Bhimrao Ramji Ambedakr Public Affairs 1990 Maharashtra
20. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Public Affairs 1990 South Africa
21. Shri Marudur Gopalan Ramachandran Public Affairs 1988 Tamil Nadu
22. Khan Abdul Ghaffar Khan Social Work 1987 Pakistan
23. Shri Acharya Vinoba Bhave Social Work 1983 Maharashtra
24. Mother Mary Teresa Bojaxhiu Teresa Social Work 1980 West Bengal
25. Shri Kumaraswamy Kamraj Public Affairs 1976 Tamil Nadu
26. Shri V.V. Giri Public Affairs 1975 Orissa
27. Smt. Indira Gandhi Public Affairs 1971 Uttar Pradesh
28. Shri Lal Bahadur Shastri Public Affairs 1966 Uttar Pradesh
29. Dr. Pandurang Vaman Kane Social Work 1963 Maharashtra
30. Dr. Zakir Hussain Public Affairs 1963 Andhra Pradesh
31. Dr. Rajendra Prasad Public Affairs 1962 Bihar
32. Dr. Bidhan Chandra Roy Public Affairs 1961 West Bengal
33. Shri Purushottam Das Tandon Public Affairs 1961 Uttar Pradesh
34. Dr. Dhondo Keshav Karve Social Work 1958 Maharashtra
35. Pt. Govind Ballabh Pant Public Affairs 1957 Uttar Pradesh
36. Dr. Bhagwan Das Literature & Education 1955 Uttar Pradesh
37. Shri Jawaharlal Nehru Public Affairs 1955 Uttar Pradesh
38. Dr. M. Vishweshwariah Civil Service 1955 Karnataka
39. Shri Chakravarti Rajagopalachari Public Affairs 1954 Tamil Nadu
40. Dr. Chandrasekhara Venkata Raman Science & Engineering 1954 Tamil Nadu
41. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
 
Public Affairs 1954 Tamil Nadu
Bookmark and Share
Contribute
Didn’t find a particular place or event listed on greatjaipur!? Help us by adding it
Call me back for Advertisement